Sanderum III
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080409-75

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM16069
Odense Bys Museer
I forbindelse med udstykningen af et nyt stort erhvervsareal den sydøstlige del af Odense har bygherre anmodet om et forundersøgelsesbudget på etape 3. 3 etape er på ca. 3.6 ha. Ved museets forundersøgelser på OBM16069 blev der fundet spor efter en gård fra yngre romersk jernalder samt spor efter middelalderbebyggelse der enten kan knytte sig til landsbyen Højme, eller den fra skriftlige kilder nedlagte bebyggelse Tofte.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16069
Odense Bys Museer
Under forundersøgelsen af ca. 3,6 ha. forud for udstykningen af et nyt stort erhvervsareal den sydøstlige del af Odense fremkom der spredt over hele arealet spredte områder med jordfaste fortidsminder i form af især stolpehuller og gruber. En del af disse blev undersøgt i forundersøgelsen. Der fremkom dog tre områder på samlet 1,14 ha med en stor anlægsintensitet i form af stolpehuller og gruber, at disse områder indstilles til egentlig udgravning. Ved museets udgravninger på OBM16069 er der fundet massive bebyggelsesspor. De dækker over en gård med hovedhus og økonomibygninger fra yngre romersk jernalder, samt hvad der ser ud til at være en nedlagt landsby fra middelalderen. Landsbyen har været kendt fra de skriftlige kilder, men det er først med resultaterne fra denne udgravning at vi har kunnet lokalisere og bekræfte eksistensen af landsbyen.

Litteraturhenvisninger  (0)