Toften Nord
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080712-107

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM4915
Odense Bys Museer
Under forundersøgelsen af ca. 3,7 ha. forud for en byggemodning ved Toften i Skrillinge, Middelfart fremkom der spredt over hele arealet spredte områder med jordfaste fortidsminder i form af især stolpehuller og gruber. En del af disse blev undersøgt i forundersøgelsen. Der fremkom dog tre områder på samlet 1,2 ha med en stor anlægsintensitet i form af stolpehuller og gruber, at disse områder indstilles til egentlig udgravning.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: OBM4915
Odense Bys Museer
Forud for en byggemodning af ca. 3,7 ha i Skrillinge ved Middelfart, har bygherre anmodet om et forundersøgelsesbudget. Fra tidligere forundersøgelser og egentlige udgravninger samt ved overfladeafsøgninger i området ved vi at der er fremkommet massive mængder af fortidsminder fra yngre stenalder, yngre bronzealder, førromersk jernalder, romersk jernalder og fra germansk jernalder til vikingetid. Det er således et område med et meget stort arkæologisk potentiale.

Litteraturhenvisninger  (0)