Matr. 228, Brogade 1
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
020107-121

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1300 - 1660 e.Kr.)
Bymæssig bebyggelse, lergulve, brlagte gulve, syldstensforløb, murværk m.m.

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00659-02
Museum Sydøstdanmark
Indsendelse af KNV00659-02 hastebudget for udgravning til regnvandsledning, vinkelret på fjernvarmegrøften KNV00659-01. Dvs. bygherre en anden end i ved KNV00659-01.

2017 Museal udgravning
Journal nr.: KNV00659-01
Museum Sydøstdanmark
Udgravning af KNV00659-01. 12.10.2017: indsendelse af KNV00659-01_1.delregning og statusskema til godkendelse.

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: KNV00659
Museum Sydøstdanmark
Oprettelse af sagsareal med henblik på indsendelse af overvågningsbudget.

Litteraturhenvisninger  (0)