Vust
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-13

Fredningsnr.
100716

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.. 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Høj, 1,8 x 19 m. Flade gravninger i toppen. Græs og gråpil i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.75 M. høj; Diam 19 M. Bevokset med højt Græs og Torn. Det vides, at der er Muld under Flyvesandet, og min Ledsager erindrer en Sten, der skulde staa ved Randen; men den var nu tilsandet og kunde ikke findes. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 19 m. Flade Gravninger i Toppen. Græs og Graapil i Plantage. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Bev. tyndes. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)