Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-17

Fredningsnr.
100724

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,4 x 13 m. Et 2 x 5 x 0,5 m stort hul hen over højen fra NØ til SV.
Undersøgelsehistorie  (6)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj; Diam 16 M. Udgravet til Faarehus ved et c 3.70 M. stort Hul, aabent mod Øst; det er nu tilgroet saa det kun er 1 M. dybt. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 16 m. Firkantet Hul i Toppen, næsten tilgroet. Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)