Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-19

Fredningsnr.
100721

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, Klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Næsten klitdækket høj, 3,5 m høj. Udstrækningen kan ikke må- les. I østfoden mindre gravning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, næsten helt dækket af Klit. En Gravning 2 x 3.30 M, der er foretaget, antagelig i Østsiden, viser, at Højen indeholder Muld; Hullet er c 1 M. dybt. Om Højens Dimensioner kan ikke skønnes. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Næsten klitdækket Høj 3,5 m h. Udstrækningen kan ikke maales. I Ø-Foden mindre Gravning. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Ingen diameter - skjult under klit. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)