Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-20

Fredningsnr.
100720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Stenrække, udgående fra sb. 19. 60 m i V. 19 sten synlige, flere ca. 0,5 m høje, andre lige under mosoverfladen. Ca. 2 m mellemrum. Enkelte sten må være fjernet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ud fra foregaaende Høj gaar i nærmest nordvestlig Retning en lige Række af Sten, der med 2-2.50 M inbyrdes Afstand kan følges 60 M. Regnet fra et Nulpunkt ved Østsiden af den østligste synlige Sten staar Stenene i følgende Afstande: 1) 0-0.55. 2) 2.40-2.90. 3) 4.70-5.50. 4) 7.2 5-7.90. 5) 9.25-10.30. 6) 11.90-12.70. 7) 14.40-15.00. 8) 17.20. 9) 19.70. Herefter mangler antagelig 1 Sten. 10) 24.65 væltet. 11) 26.55. 12) 28.80. 13) 31.45. 14) 33.50. 15) 35.90-36.50. 16) 39.00. 17) 41.50. 18) 43.50. 19) 46.00. 20) 48.40. 21) 50.70. 22) 52.85. 23) 54.90. 24) 57.00. 25) 59.15. 26) 60.75. Hvor kun et Tal er angivet, betyder det, at Stenen er dækket saa kun Toppen stikker frem, eller at den var helt begravet af Sandet, saa den maatte søges med Spaden. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenrække udgaaende fra 19. 60 m i V. 19 Sten synlige, flere ca 0,5 m høje, andre lige under Moseoverfladen. Ca. 2 m Mellemrum. Enkelte Sten maa være fjernet. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenrække - 8 sten nu, resten måske under jordoverflade. Udgår fra sb. 19. Orientering rettes på sr. Mb bringes ajour. FM i N-ende. Fra (.........?). Bevoksning: 1986: Mos og Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)