Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-21

Fredningsnr.
100719

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Hvalknogle

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,0 x 11 m. Stor sænkning midt i højen og meget ujævn overflade. Rundt om højen en rille efter bortgravede randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj, Diam, regnet til Randstenenes Yderside, 12.50. Udgravet med et 3.50 M. stort Hul. Den har indeholdt en stensat Kiste, hvis ene Overligger var en Hvalknokkel. Der fandtes lidt Bronze vist af en Ring, saa vidt det skønnedes, mellem brændte Ben. Højen har haft en tæt Stenkreds, der er helt gravet frem, men delvis fjærnet; mod Øst ses dog 27 tætstillede Sten og 1 enkeltstaaende. Hullet i Midten er nu c 1 M. dybt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 13 m. Hul i Top 3,5 m i Firkant. Rille om Foden efter Randsten, hvoraf dog mange findes.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ikke lokaliseret. Måske under klit. Ingen fotos. Fredning bibeholdes.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)