Stenhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-22

Fredningsnr.
100737

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,1 x 11 m. den V-lige halvdel er dog bortgravet. Ø-lig højfod en smule forgravet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj". 1.40 M. høj; Diam 13.50 M. Udgravet med et 2 M. stort Hul. Ødelæggelsen er skabt for faa Aar siden; der fandtes kun en Del Lerkarskaar; enkelte ukarakteristiske Stykker laa endnu paa Overfladen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj. D.v.s. en ½ høj. 1,1 x 11 m, idet dog den V-lige halvdel er bortgravet. Ø-lig højfod en smule forgravet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lav, mosklædt højning, særdeles irregulær. Beliggende i lysning i plantage. Begydende tilgroning af selvsåede graner.

Litteraturhenvisninger  (0)