Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-24

Fredningsnr.
100713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skelsten (ejendom), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Høj, 1,2 x 14 m. Tildels dækket af klit. Lyng og fyr i plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ca 1.25 M. høj; Diam c 14 M. Den ligger 175 Skridt øst for den Vej, der fra Ellidsbøl gaar nordpaa ud til Havet. Den er næsten helt Klitdækket; en Sten der staar paa den, formentes at være en Skelsten. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,2 x 14 m. Tildels dækket af Klit. Lyng og Fyr i Plantage. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Sb. 25 godt nok en høj men 70 skridt SØ for denne her nr. 13 flyttes på sb. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)