Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-26

Fredningsnr.
100712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Høj, 1,8 x 18 m. Tildels dækket af klit. I NV en randsten. Fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, c 1.75 M. høj; Diam 18 M. Mod Øst noget ujævn, begrundet paa Sandflugt. Toppen er urørt. I Nordvest ses en Randsten. Lynggroet. Fredlyst 1912. Bevoksning: 1986: Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 18 m. Tildels dækket af Klit. I NV en Randsten. Fyr i Plantage. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskr. Randsten ? Bevoksning: 1986: Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)