Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-34

Fredningsnr.
100710

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,8 x 33 m. Gravninger flere steder. Ca. 10 randsten synlige. Geodætisk Instituts mærke i top. Lyng og fyr i plantage. Næsten utilgængelig i tæt krat af torn og fyr.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa hvilken Generalstaben har opsat Mærkesten for det højeste Punkt; den staar nv for Toppen. Højen er 3.80 M. høj Diam ud til Stenkredsen 33 M. Af Randsten ses spredt en halv Snes. Højen er udgravet for 40-50 Aar siden af en Mand paa Egnen, der gravede en Del forskellige Steder i Højen. Den indeholdt en stensat "Stue". Den gamle Mand, der meddelte det, den eneste, der endnu kunde give Besked, havde ikke selv set Fundet, men havde hørt, at det var Flintspyd, og han mente, de var kommet til København. Paa selve Højens Overflade laa meget Flintaffald, hidrørende fra Boplads; en Del Redskaber opsamledes og indsendtes. Bevoksning: 1986: Mos og Nålekrat/-træer

1915 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,8 x 33 m. Gravninger flere Steder. Ca 10 Randsten synlige. Geodætisk Instituts Mærke i Top. Lyng og Fyr i Plantage. 34-35-36 er næsten utilgængelige i tæt Krat af Torn og Fyr.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som beskr. Randsten begravet i sand ? Bevoksning: 1986: Mos og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)