Vuust Sogns Klitplantage
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-35

Fredningsnr.
10079

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.. MS 1912, Th. Thomsen Høj, 1,4 x 18 m. Delvis klitdækket fra NV. Lyng, torn og fyr i plantage. Næsten utilgængelig i tæt krat af torn og fyr.
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 33 M fra foregaaende. Den var c 1.40 M. høj, Diam 18. M Mod Sydvest er den delvis overføget. Paa Toppen ligger Stumper af en splintret Sten. Paa Overfladen saas Flintaffald. Fredlyst 1912. 35-36 laa paa en Udløber fra den Bakke, paa hvis Top 34 laa. De 3 Højes Overflade var næsten helt dækket af Flintaffald. Bevoksning: 1986: Mos og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,4 x 18 m. Delvis klitdækket fra NV. Lyng, Torn og Fyr i Plantage. FM 1911 MS. 34-35-36 er næsten utilgængelige i tæt Krat af Torn og Fyr.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som besk. Bevoksning: 1986: Mos og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)