Thinghøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-37

Fredningsnr.
100711

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenrække, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/11 1911, klitvæsenet Afmærkn.: MS 1912, Th. Thomsen Høj, "Tinghøj", muligvis naturlig bakke, 5,5 x 65-70 m. I ring om foden flere store sten rejst. Antallet usikkert, da fyrrebuske skjuler højen helt. (Fyrrebevoksningen på dette sjældne og smukke mindesmærke bør ryddes, så højen fritlægges).
Undersøgelsehistorie  (6)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinghøj. En regelæssig, rund, men sikkert naturlig Bakke c 5.50 M. høj; Diam 65-0 M. Paa dens vestlige Side ses adskillige store Sten, der sikkert er rejste af Menneskehaand. Der er nu ikke megen Orden at spore i Anlægget; kun paa enkelte Steder synes Rækken at gaa radiært. Der er taget adskillige Sten bort, andre er formodentlig dækket af Flyvesand der ligger over hele den østlige Halvdel. Paa Grund af Sandet er det ikke gørligt at bestemme Stenenes Højde nøjere; nogle er 75 Cm høje, andre mindre. Jfr hostaaende Rids og Fotografierne Pl. 1. Højens Overflade var stærkt dækket med Flintskærver, der dog syntes frostsprængte. Der fandtes ikke Redskaber blandt dem. Fredlyst 1912. [skitse].

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghøj", muligvis naturlig Bakke, 5,5 x 65-70 m. I Ring om Foden flere store Sten rejst. Antallet usikkert, da Fyrrebuske skjuler Højen helt. (Fyrrebevoksningen paa dette sjældne og smukke Mindesmærke bør ryddes, saa Højen fritlægges. FM 1911 MS.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tinghøj. 3 sten på N-side. 1 i V, 1 i SV, 1 på top. (...?) sten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)