Dragstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010110-256

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)
Fund af række af syldsten

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: MNS50412
Museum Nordsjælland
Der bliver ved den arkæologisk prøvegravning fundet flere kampesten ( 80-100 cm store), som lå på række. Deres placering indikere at der er tale om en bygning sandsynligvis stald. Området for fund af syldsten bliver friholdt.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MNS50412
Museum Nordsjælland
Efter gennemgang af ældre kort kan det konkluderes at der på ejendommen har ligget en gård. På denne begrund anbefales, at der forud anlægsarbejdet foretages en arkæologisk prøvegravning.

2017 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: MNS50412
Museum Nordsjælland
I forbindelse med renovering af Dragstrupbyvej 8, ønsker bygherre at etablere et jordvarmeanlæg.

Litteraturhenvisninger  (0)