Højen Kapel
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100311-43

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kapel, Historisk Tid (dateret 1100 - 1839 e.Kr.)
Kapel

Undersøgelsehistorie  (1)
2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse På kirkegården står i dag en klokkestabel med en klokke fra 1703. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Antages oprindelig opført i middelalderen. I “Pontoppidans Danske Altas” 1769 beskrives kapellet som “en stråtækt bindingsværksbygning beklædt med fjæl”. Kirkegården blev anlagt 1809 og benyttes stadig. Nedlæggelsestid Antaget Nyere tid (1600-1850). Kapellet nedrevet 1839. Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kirkegården anlagt 1809 er i brug, og kapeltomten er truet af begravelser. Kilder TRAP

Litteraturhenvisninger  (0)