Snekkerbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-64

Fredningsnr.
110736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Øsløs hede og kær, matr.nr. 12i Høj, 1,6 x 10 m. Fra NV-fod gravet 3 m ind. Lidt usikkert omrids. Afgravning i SØ. Beplantet i plantage. 5 m bredt brandbælte hen over højen. Ligger på "Snekkerbjerg". Følgende skal tilføjes: Højen er 1,6 m høj med en diameter på 20 m. NM I: Sb. 62, 63, 64 ligger på "Snekkerbjerg".
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. d-h] 5 mindre Høie; den ene udkastet, de andre velbevarede; den største er 56 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1992: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.60 M. høj, Diam 10 M. Noget udflydende i den naturlige Bakke. Mod NV er ved Foden gravet c 3 M. ind; mod SØ ses en Afgravning paa Siden, 1.50 x 2.50 M. stor. Lynggroet og beplantet i Plantage, dog er Højens nordligste 5 M. ubeplantet (det samme Bælte som ved 61). Iøvrigt velbevaret. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 10 m. Fra NV-Fod gravet 3 m ind. Lidt usikkert Omrids. Afgravning i SØ. Beplantet i Plantage. 5 m bredt Brandbælte hen over Højen. 62-63-64 ligger paa "Snekkerbjærg".

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt rundhøj i plantage. VNN-ØSØ over NØ-lige højfod en ca. 1,8 m. brecd skovsti som har afskåret højfoden til ca. 0,8 m. dybde fra oprindelig højoverflade. Højens ydrekant imod NØ ligger ca. 1,5 m. NØ for stien. Gl. flad afgravning af N. højside og SØ-højtop, - side. Et ca. 1x0,8m. stort og 0,5 m dybt tilvokset hul i højtop imod SV. Højtoppen er ret let affaldet. Ingen påtaleværdige forhold / nyere beskadigelser. Højen er med undtagelse af et 3 m. stort birketræ uden trævækst. I arealfredet område med afmærkede naturstier. OBS: Gl. str. på højen (1,6 x 10 m.) er helt forkert. Høejn er relativ let af afgrænse. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, i skovareal med natursti. Stien går tæt forbi nordlige højfod. Der vokser et birketræ på højen, bør fjernes.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græs- og mosklædt høj i skov. På højen et birketræ.

Litteraturhenvisninger  (0)