Snekkebjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-60

Fredningsnr.
110732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 14 m. Let affladning i vestsiden. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. d-h] 5 mindre Høie; den ene udkastet, de andre velbevarede; den største er 56 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1992: Græs

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.75 M. høj; Diam 14 M. Vestsiden er afskallet; men der er vist ikke gravet i Toppen. Beplantet i Plantage. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 14 m. Let Affladning i V-Siden. Beplantet i Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt rundhøj uden trævækst på lille friareal / lysning sammen med 1107:33 i nåletræsplantage. Henligger i natur fredet område m. afmærket natursti. Velbevaret med kun mindre flad afgravning af V og Ø højside. Rodsted fra tidligere granbeplantning ses stadig på og langs højfod. Ingen nyere beskadigelser. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, i skovareal med natursti. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, så højen fremtræder mere synligt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i skov

Litteraturhenvisninger  (0)