Snekkebjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-61

Fredningsnr.
110733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 16 m. Uskadt. Beplantet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. d-h] 5 mindre Høie; den ene udkastet, de andre velbevarede; den største er 56 Fod i Tværmaal.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.10 M. høj; Diam 16.50 M. Velbevaret, kun mod Vest noget sandblæst. Beplantet i Plantage; men over Højens Top gaar i Ø-V et 4 M. bredt, ubeplantet Bælte (Vej eller Brandlinie).

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 16 m. Uskadt. Beplantet i Plantage.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Græsklædt rundhøj i plantage jfr. 1107:32. Velbevaret og med kun ganske ringe gl. afgravninger af højtop og V. side. N. Højside ret stejl imod gl. hulvej. Ingen nyere beskadigelser.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, i skovareal med natursti. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, så højen fremtræder mere synligt.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i skov. Bevokset med spredte, selvforyngede træer.

Litteraturhenvisninger  (0)