Snekkerbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-62

Fredningsnr.
110734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,1 x 12 m. Velbevaret. Beplantet i plantage. Sb. 62-63 ligger på "Snekkerbjerg".
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. d-h] 5 mindre Høie; den ene udkastet, de andre velbevarede; den største er 56 Fod i Tværmaal.

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.10 M. høj, Diam 12 M. Velbevaret. Syd for Toppen ligger nogle smaa, runde Sten (Piksten), der antagelig er kommen op af et Plantningshul. Lynggroet og beplantet i Plantage. Bevoksning: 1992: Mos, Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,1 x 12 m. Velbevaret. Beplantet i Plantage. 62-63-64 ligger paa "Snekkerbjærg".

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Relativ velbevaret rundhøj i opvokset gran- og lærketræsplantage. Alt trævækst på og indtil ca. 5m. omkring højen er fældet. Grenkvas henligger stadig på og omkring højen. Affladet topparti. Ingen nyere beskdigelser. I arealfredet område med naturstier. Bevoksning: 1992: Mos, Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, flad mindre høj. Pleje bør foretages ved fortidsmindet, da træerne stort set dækker højen.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Flad høj, helt tilgroet med selvsåede nåletræer.

Litteraturhenvisninger  (0)