Snekkerbjerg
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-63

Fredningsnr.
110735

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 23 m. I top et 7 m bredt hul, 1,3 m dybt. Græs og fyr i plantage. Flagstang på toppen. Sb. 62-63 ligger på "Snekkerbjerg".
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. d-h] 5 mindre Høie; den ene udkastet, de andre velbevarede; den største er 56 Fod i Tværmaal. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 M. høj, Diam 21.50. Udgravet med et 7 M. stort Hul, nu 1.35 M. dybt. Lynggroet og beplantet i Plantage. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 23 m. I Top et 7 m br. Hul, 1,3 m dybt. Græs og Fyr i Plantage. Flagstang paa Toppen. 62-63-64 ligger paa "Snekkerbjærg".

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rundhøj i plantage. Højen samt ca. 5. m. om denne er græs- og lyngklædt uden træer. På højtop et betonfundament for flagstang mrk. 1947. Afgravning i top som tidl. beskrevet, samt enkelte flade afgravninger af højsider, - alle gl. skader. N-højside temmelig stejl. Topkrateret måler ca. 6 x 4 ml og orient. NV-SØ, og er henved 1,5 m dybt med en lilleåbning gennem NV-lige højside. I arealfredet område mled naturstier. Bevoksning: 1992: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i område med naturst.Krater på toppen - heri og på højens vestide ligger væltede træer. Bør fjernes. Gammel flagstang på toppen af højen; bør fjernes.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lyngklædt høj i lysning i plantage. En del selvforynget opvækst på højen. Ældre flagstang.

Litteraturhenvisninger  (0)