Gødvad Bygade III
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130304-113

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Jern, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Slaggedynge på anslået 450 m2 i et kulturlag med smedeslagge; kulturlag anslået til at være på 575 m2.

Hus (evt. med stald), Historisk Tid (dateret 1200 - 1800 e.Kr.)
Tre hustomter, en med væggrøfter og to stolpesatte konstruktioner.

Jern, Middelalder (dateret 1200 - 1400 e.Kr.)
Jernhytte med mulig smedje.

Gård, Nyere tid (dateret 1750 - 1850 e.Kr.)
Anlægsspor fra bygning, der sandsynligvis skal knyttes til gård indtegnet på O1kortet (optegnet i 7182 og 1784 i Gødvad).

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SIM 5149
Silkeborg Museum
På det store felt fremkom der en slaggedynge med omkringliggende kulturlag lige nedenfor en markant bakkeskråning. Oppe på bakken fremkom spor efter en mulig jernhytte med arbejdsgrubbe. Dertil blev der registreret yderligere tre huse. På det lille felt blev der registreret rester af en bygning, der sandsynligvis kan knyttes til en gård indtegnet på O1 kortene. Ud fra lokalitet, hustypologi skal det hele sandsynligvis relateres til lignede lokaliteter i nærområdet og dateres til samme tidsramme, ca. 1250-1800 e.Kr.

2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: SIM 5149
Silkeborg Museum
Forud for udstykning af lokalplan 13-013 Boligområde ved Gødvad Bygade er Museum Silkeborg af bygherre blevet bedt om at udforme et budget for forundersøgelse af de berørte arealer for at afklare, om der findes skjulte fortidsminder, der vil kunne kræves undersøgt i henhold til museumslovens § 27.

2018 Museal udgravning
Journal nr.: SIM 5149
Silkeborg Museum
Forud for byggemodning er der ved Gødvad Bygade udgravet 3500 m2, fordelt på fire udgravningsfelter. Højt beliggende i det sydlige felt er der fundet fire middelalderlige toskibede huse og en smedje. To bygninger med omtrent samme beliggenhed og dimensioner ses på O1 kortet fra 1816 over Gødvad By. Lavt beliggende umiddelbart syd for Gødvad Bygade er der fundet en 100 m2 stor slaggedynge fra en middelalderlig jernproduktion samt fem jernudvindingsovne langs slaggedyngens sydlige kant.

Litteraturhenvisninger  (0)