Skallehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110712-71

Fredningsnr.
110745

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Skallehøj", 16 m i NØ-SV, 9 m i NV-SØ og 1,5 m høj. Den NV-lige del er bortpløjet ved mark, hvor den står med en 1 m høj brink. I toppen et 3 x 3 x 0,75 m stort hul. Overfladen noget ujævn og forgravet. Græsgroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Lok.] q. Lille, ødelagt. Bevoksning: 1992: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj.1.75 M. høj. Diam 15-17 M. Overfladen er ujævn med en flad Sænkning i Toppen, et mindre Hul i Syd og forskellige overfladiske Beskadigelser, alle dog lynggroede. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1107:45, Status: C

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skallehøj" 1,7 x 16 m. Udgravet til Bunden og gennemrodet paa alle Sider. Lyng i Hede.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0316
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, "Skallehøj", 16 m i NØ-SV, 9 m i NV-SØ og 1,5 m høj. Den NV-lige del er bortpløjet ved mark, hvor den står med en 1 m høj brink. I toppen et 3 x 3 x 0,75 m stort hul. Overfladen noget ujævn og forgravet. Græsgroet i plantage.

1990 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0316
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tidliger C-høj tinglyst 1989. På lille græsareal/lysning. "Skallehøj". I kant af dyrket ager som beskrevet. Ca. 1/3 af højens NV-del er bortpløjet i gl. tid. Højen er græsklædt uden træer, og har en forgravet, ujævn overflade og afgræsning. Topkrater og øvrige forhold som tidligere beskrevet. Højen er anlagt på top af en lille naturlig bakke. Bevoksning: 1992: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, ligger i skov. Vest for højen ager.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)