Dall

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120101-5

Fredningsnr.
121310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3 x 25 m. Har tidligere rummet et gravkammer (jættestue?), der nu ganske er borte. (Højen bør dog fredes af landskabelige grunde).
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 4-5] 2 middelstore Höje med flere gravede Huller i Siden; paa 4 et stort Hul i Midten.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 25 m. Har tidligere rummet et gravkammer (jættestue ?) der nu ganske er borte . - [Højen bør dog fredes af landskabelige grunde].

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Træbevokset høj i indhegnet plantage.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra N
Oversigt set fra NØ