Dall
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120101-6

Fredningsnr.
12139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 9s (nordl. halvdel) Statsejet Matr.nr. 7i (sydl. halvdel) "St. Svalebakke", høj i skel. 2-3 m x 20 m. Gammel gravning i top med skår mod øst. Græs og lyng i hede. Matrnr. 7i: Den sydlige halvdel af høj i skel til matr.nr. 9i af Dal, se dette kort.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 6-7] 2 smaa runde Höje beliggende paa Topperne af 2 höje Bakker; paa 7 ere Randen afskaaret; forøvrigt fuldstændig bevaret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St. Svalebakke. Høj i skel. 2-3 m. x 20 m. Gammel gravning i top med skår mod øst, græs og lyng i hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)