Dall

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120101-13

Fredningsnr.
121250

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr. 15a (øst) Matr.nr. 12a (vest) Højrest, ca. 1 x 8 x 8 m, i kant af gammel grusgrav. NB: Det hele ligger formentlig på matr.nr. 15a. Matr.nr. 12a: Høj, i skel til matr.nr. 15a af Dal, se dette kort.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 13-14] 2 middelstore, runde Höje, udgravede ved en stor Gravning i Midten og med afgravet Rand. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest ca. 1 x 8 x 8 m. i kant af gml. grusgrav. NB. Det hele ligger formentlig paa Kjeldsens jord.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Overbegroet. De to høje i området er vanskelige at erkende p.g.a. motorbane samt gammel grusgrav. Bevoksning: 1981: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Foto, oversigt