Tietgenbyen Nord VII
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-221

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bosættelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16047
Odense Bys Museer
I forbindelse med at Odense Kommune ønsker at udvide erhvervsarealet Tietgenbyen i Odense Sydøst med et nyt område på 95 ha til erhverv har Odense Bys Museer foretaget forundersøgelser. Forundersøgelsen er administrativt kørt under museets journalnr: OBM16040 og Slots- og Kulturstyrelsens journalnr: 17/01930. På OBM160467 er et areal på 7.100 m2, indstillet til videre undersøgelse. På den østlige del af arealet blev der registreret mindst to hustomter samt spredte stolpehuller, der kan stamme fra yderligere konstruktioner (hus og hegn). Området knytter sig til det vestligste område på OBM16046, område 2, hvor der registreredes stolpehuller fra to mulige hegnsforløb.

Litteraturhenvisninger  (0)