Tietgenbyen Nord III
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-225

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gård, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16043
Odense Bys Museer
I forbindelse med at Odense Kommune ønsker at udvide erhvervsarealet Tietgenbyen i Odense Sydøst med et nyt område på 95 ha til erhverv har Odense Bys Museer foretaget forundersøgelser. Forundersøgelsen er administrativt kørt under museets journalnr: OBM16040 og Slots- og Kulturstyrelsens journalnr: 17/01930. På OBM 16043 er der samlet 3 områder på i alt 67.400 m2, der bliver indstillet til videre undersøgelse. Områderne omfatter massive bebyggelsesspor fra jernalderen samt en stor gravplads med brandgrave.

Litteraturhenvisninger  (0)