Tietgenbyen Nord I
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080803-227

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gård, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 1299 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: OBM16041
Odense Bys Museer
I forbindelse med at Odense Kommune ønsker at udvide erhvervsarealet Tietgenbyen i Odense Sydøst med et nyt område på 95 ha til erhverv har Odense Bys Museer foretaget forundersøgelser. Forundersøgelsen er administrativt kørt under museets journalnr: OBM16040 og Slots- og Kulturstyrelsens journalnr: 17/01930. På OBM16041 er der to områder på samlet 8.600 m2, som er indstillet til videre undersøgelse. Det nordlige areal er på ca. 8000 m2, og her er der påtruffet massive bebyggelsesspor, der højst sandsynligt skal dateres til middelalder. Dog må det formodes, at der også kan være elementer af yngre jernalder iblandet. I det sydøstlige hjørne af den nordlige indstilling er der desuden påtruffet syv brandgrave – både urnegrave og brandpletgrave. Det sydlige område omfatter en stor mængde materialetagningsgruber, der sandsynligvis stammer fra middelalder eller efterreformatorisk-/nyere tid

Litteraturhenvisninger  (0)