Furdal Høje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120101-20

Fredningsnr.
121243

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, en af Furdal Høje. 1,5 x 12 m, noget ujævn overflade efter ældre plantninger. Enkelte graner i udkant af plantage og lille hedestrækning.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 20-21] 2 smaa Höje med flade Fordybninger i Toppen; ikke udgravede. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, en af Furdal Høje. 1,5 x 12 m. noget ujævn overflade efter ældre plantninger. Enkelte granner i udkant af plantage og lille hedestrækning.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som før. Med selvsåede træer i selvsåning/plantage. Påtænkt istandsættelse jvf. 3758-59/63 ikke iværksat. Bør fremmes. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratbevokset høj i tæt løvskovsbevoksning.


Billeder

Foto, oversigt