Sejlingvej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
130307-20

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bygning, Nyere tid (dateret 1919 - 2017 e.Kr.)
Primært dræn, kloak, vand og andre grøfter.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal prøvegravning
Journal nr.: SIM 5154
Silkeborg Museum
I forbindelse med privat byggemodning er der foretaget en arkæologisk forundersøgelse i den sydlige ende af Sejling. Området er generelt præget af opfyld fra en nylig nedrivning af en gård. Hovedparten af de registrerede anlæg er dræn og grøfter med rester fra kloakering og vandrør. Derudover er der registreret to fundamenter, der udgør henholdsvis øst- og vest-gavl af en bygning ældre end den senest nedrevne gård. Disse er dog næppe over 100 år gamle. En udvidelse i sydvest med en række stolpehuller tolkes ligeledes som spor af nyere dato.

2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: SIM 5154
Silkeborg Museum
Bygherre anmoder museet om at udarbejde budget for forundersøgelse af arealet.

Litteraturhenvisninger  (0)