Ferslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120503-64

Fredningsnr.
131242x

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Fleskum herred, Ferslev sogn, Mejls matr.nr. 4b (østl.del) Hornum herred, Ellidshøj sogn, Holmgård matr.nr. 1c (vestl.del) Høj i skel til Ellidshøj sogn. Ca. 1/3 af højen er mod vest bortskåret af vej. Sænkning i top mod øst. Græs i ager. Mål iflg. Th. Ramskous rejselommebog 1954: 2,5 m x 18 m.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj paa en lav Forhöjning i en Eng; udgravet ved en stor Fordybning i Midten med Udkastning mod N; enkelte Sten er synlige i Randen.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i skel til Ellidshøj sogn. Ca. 1/3 af højen er mod vest bortskåret af vej. Sænkning i top mod øst. Græsklædt i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2010 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Højen opr. forkert afsat som sbnr. 6 på "Skodhøj"s plads i Ø. Hornum s. med korrekt Fredningsnr. 131242. På denne placering var 120515-64 afsat. Nu flyttet hen på korrekt plads i skellet, men med nyt loknr. = 42., Gl. Andet_ID = 120102-6.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende ret op af tilkorselsvej. I blandet kratskovsbevoksning. Græsklædt med røn. Eller som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra S