Stenstuen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120102-7

Fredningsnr.
131360

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. : 2/4 1898. Villads L.J. Nielsen. - Købt Afmærkn.: MS. 1930, lærer S. Andersen Langdysse, "Stenstuen", kammer af 5 bæresten og 1 dæksten med indgang mod syd, hvor der er to karmsten. - I hvert fald 24 skålformede fordybninger på dækstenen. Kammeret ligger på en noget forgravet langhøj ca. 20 x 15 m. Dens opr. bredde er vanskelig at bestemme, da højen mod nord er ødelagt af gammel grusgrav. 3 randsten ses. NM I: (Iden nordøstre del af højen en ganske frisk gravning 2 x 1 m og 1 m dyb med udgang mod nord. I hullet ses en større sten. Ejeren lovet, at hullet skulle blive fyldt op).
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse paa flad Mark; en lav Höj, i hvilken der mod N og NØ er taget Fyld, omslutter et Gravkammer af sexkantet Form, dannet af 5 Sidesten, 7´4" l. 5´9" br. 2´6" h og dækket af en flad Overligger i hvilken der er indgnedet en stor Del skaalformede Fordybninger. Jorden dækker Kammeret til Randen af Sidestenene. Mod Syd har der været en kort Indgang, af hvilken kun 2 Sten ere synlige i Randen af Höjen; denne er afgravet paa flere Steder [Pl. 9a].

1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Stenstuen". Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten med indgang mod syd, hvor der er to karmsten. - I hvert fald 24 skålformede fordybninger på dækstenen. - Kammeret ligger på en noget forgravet langhøj, ca. 20 x 15 m. Den oprindelige bredde er vanskelig at bestemme, da højen mod nord er ødelagt af gammel grusgrav. 3 randsten ses. (i den nordøstre del af højen en ganske frisk gravning 2 x 1 m og 1 m dyb med udgang mod nord. I hullet ses en større sten. Ejeren lovet, at hullet skulle blive fyldt op). FM 2/4 1898 MS.

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 73/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
24 skålformede fordybninger.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)