Ferslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120102-14

Fredningsnr.
131358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 15 m. Med jættestue. Kammeret er ca. 4 x 2 m, sat med 9 bæresten. Kun 1 dæksten mod nord er tilbage. Gang mod øst af 1 sten mod nord og 2 mod syd. Tæt foran kammeret ses to tærskelsten. - Om højfoden ses 17 randsten, enkelte bragt ud af leje i ældre tid.
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Höj paa en Bakke, omgivet ved Foden af en Kreds af tæt sammenstillede Sten; af disse ere 18 tilbage mod Syd og Vest, medens de mod N og Øst ere borttagne. I Höjen har der været et Stenalders Gravkammer, vistnok en Gangbygning, som i ældre Tid er udgravet og atter tilgroet. Nu ses kun i Overfladen af Höjen 2 store Overliggere, den ene væltet fra sit oprindelige Leje, medens ingen af Sidestenene ere synlige. Kamrets Form er ubestemmelig.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 x 15 m, med jættestue. Kammeret er ca. 4 x 2 m, sat med 9 bæresten. Kun 1 dæksten mod nord er tilbage. Gang mod øst af 1 sten mod nord og 2 mod syd. Tæt foran kammeret ses to tærskelsten. - Om højfoden ses 17 randsten, enkelte bragt ud af leje i ældre tid.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3556/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Åbenstående jættestue i skovbryn. Kratovergroet og camoufleret i terræn.

Litteraturhenvisninger  (0)