Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-3

Fredningsnr.
131347

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 3 x 16 m. (I nordsiden bortgravet 3 m, i vest- siden 2 m, så nævnte sider står med 2 m høje, lodrette brin- ker, hvori mange sten er synlige, ligesom en del sten ligger løst). Græs i ager. (Skaden sket i 1954).
Undersøgelsehistorie  (7)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Höj; mod V. er. c. 1/3 bortgravet.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 3 x 16 m. I nordsiden bortgravet 3 m, i vestsiden 2 m, så nævnte sider står med 2 m høje lodrette brinker, hvori mange sten er synlige, ligesom en del sten ligger løst. Græs i ager. (Skaden sket i 1954. Brev medfølger).

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 258/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Fr.dok.afs. 17/2-55, restaurering påbudt].

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)