Boulevarden 8, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-152

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Historisk Tid (dateret 1400 - 1550 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6856
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6856: Indsendelse af budget for udgravning til sagsbehandling ved Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6856
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6856: Indsendelse af Delregnskab nr. 1 til Slots- og Kulturstyrelsen. Ved den hidtidige overvågning og fortløbende udgravning er der i randfundamenternes støbegrøfter og i punktfunderingen midt på området for byggeriet (baggård til forhus) undersøgt dele af velbevarede huse bestående af vandret liggende fodtømmer fra væggene, rester af en formodet bulvæg, stolper fra andre husvægge, ler- og kridtgulve samt brolægninger fra disse huse. Hertil rummer området kraftige opfyldslag, der synes at adskille de forskellige husfaser. Dateringen er senmiddelalder, formentlig 1400-tallet. Undersøgelsen fortsættes.

2017 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6856
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6856: Indsendelse af budget for en arkæologisk overvågning og fortløbende udgravning i forbindelse med anlæggelse af randfundamenter og afgravning af flade i et område, hvor der forefindes arkæologiske kulturlag fra middelalder.

Litteraturhenvisninger  (0)