Toftegård, Sulsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-69

Filer
ÅHM 6885
Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Dokumentation af spredt forekomst af diffuse markildsteder/kogestensgruber.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: ÅHM 6885
Nordjyllands Historiske Museum
Forud for opførsel af boliger på et 8.800 m2 stort areal i Sulsted har bygherre bedt om en udtalelse baseret på en forundersøgelse.

2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: ÅHM 6885
Nordjyllands Historiske Museum
Forundersøgelse af et hen ved 0,8 ha. stort areal i Sulsted nord for Aalborg. Med undtagelse af sporadiske diffuse markildsteder/kogestensgruber fremkom ikke yderligere spor af arkæologisk interesse i området.

Litteraturhenvisninger  (0)