Klostergade 10 - Klostergården, Mariager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
140706-385

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Bosættelse, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1446 - 1800 e.Kr.)

Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1900 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: ÅHM 6884
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6884: Forud for opførelse af en ny syd- og østlænge til Klostergården i Mariager til boligformål ønsker bygherre gennemført en større arkæologisk forundersøgelse. Området hørte i middelalderen til Birgittinerklosteret i Mariager, og det blev formentlig primært anvendt som nyttehave og til fiskedamme mv. Fund af bygninger fra klostertiden og fra perioden efter middelalderen kan bestemt ikke afvises.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: ÅHM 6884
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6884: Indsendelse af slutregnskab for den arkæologiske forundersøgelse til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Ved forundersøgeslen blev der registreret forskellige aktiviteter fra 1700- til 1900-tallet på området. I den østligste grøft blev fritlagt flere partier med brolægninger og en syldstensrække, der tolkes som rester af vestfløjen i det mere østligt beliggende trefløjede gårdsanlæg, som var forgængeren til den nuværende ”Klostergård”. Længen kan dog være ældre, men næppe ældre end 1700-tallet. I den nordligste del af det prøvegravede område var adskillige stolpehuller og enkelte større nedgravninger. Den ene indeholdt en hundebegravelse, mens de resterende ikke kunne funktionsbestemmes nærmere. At dømme ud fra fund og fyldets karakter stammer disse anlæg fra 1800- og 1900-tallet. Der er ikke sporet aktiviteter ældre end 1700-1800-tallet på området.

Litteraturhenvisninger  (0)