Pimphøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120104-36

Fredningsnr.
131349

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Social og samfund, uspec undergruppe, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

"Pimphøj", oprindelig ret anselig høj, nu ganske deforme- ret ved anlæg af vandbeholder i toppen. Ingen oprindelige mål kan tages. Græs i ager. Gunderup, matr.nr. 6e: "Pimphøj" i skel til matr.nr. 5l af Gunderup.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Höj, 12´ h; i Midten en stor flad Fordybning med Udkastning mod N. c 2 Al dyb; i Sydsiden af Höjen har der været indbygget et Hus.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pimphøj", oprindelig ret anselig høj, nu ganske deformeret ved anlæg af vandbeholder i toppen. Ingen opr. mål kan tages. Græs i ager.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i miondre bøgeskovsbevoksning ret op af landevej.

2018 Uspecificeret museal aktivitet
Nordjyllands Historiske Museum
Museet kontaktes vedrørende spørgsmål fra Essendrup Vandværk V/Ole Kristian Eriksen, Gunderup, om hvorvidt vandværket er ansvarlig for gravhøjens udsende/ændring til brug som vandværk. Dette er angiveligt foregået i 1900-tallets begyndelse og er beskrevet i berejserteksten fra 1957. Vandværket ønsker nu at nedlægge vandværket og vil borttage ville apparater fra indret. Det vil foregå uden indgreb i fortidsmindet, hvilket således ikke kræver særlig tilladelse. Nordjyllands Historiske Museum vil være i kontakt med vandværket, hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål.