Algade 25, Aalborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-156

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kulturlag, Udateret (dateret 1050 - 1536 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Museal udgravning
Journal nr.: ÅHM 6893
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6893: Indsendelse af et budget for en arkæologisk udgravning til sagsbehandling i Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal besigtigelse
Journal nr.: ÅHM 6893
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6893: Anmodning om udstedelse af en meddelelse om standsning af et igangværende jordarbejde, idet der var påtruffet væsentlige kulturlag fra middelalder. Anmodningen blev efterfølgende imødekommet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)