Algade 25, Aalborg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120516-156

Anlæg og datering

Kulturlag, Udateret (dateret 1050 - 1536 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

2017 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6893: Indsendelse af et budget for en arkæologisk udgravning til sagsbehandling i Slots- og Kulturstyrelsen.

2017 Museal besigtigelse
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6893: Anmodning om udstedelse af en meddelelse om standsning af et igangværende jordarbejde, idet der var påtruffet væsentlige kulturlag fra middelalder. Anmodningen blev efterfølgende imødekommet af Slots- og Kulturstyrelsen.

2018 Museal udgravning
Nordjyllands Historiske Museum
ÅHM 6893: Indsendelse af delregnskab nr. 1 med tilhørende statusrapport til Slots- og Kulturstyrelsen.