Årslev Teglværk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Århus

Sted- og lokalitetsnr.
150307-55

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Brønd, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Eneste nævneværdige anlæg var en 6x10 meter stor og 1,5 meter grube, hvor der i det forseglende kulturlag lå flint og keramik fra senneolitikum/ældre bronzealder og halvdelen af en mortersten. Gruben, som blev udgravet, indeholdt stratificerede gytjelag og tolkes umiddelbart som en brønd. Der er udtaget prøver til naturvidenskabelig analyse.

Undersøgelsehistorie  (2)
2017 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: FHM 5903
Moesgård Museum
Sag oprettet i forbindelse med ønske fra Aarhus Kommune om oprettelse af budget for forundersøgelse af et område på 5,5 ha., forud for salg.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: FHM 5903
Moesgård Museum
Store dele af det 5,5 ha store areal var præget opfyldslag, traktose og et stor vandlidende område opstået 2006-08. Desuden var den nordlige del af området forstyrret af en stor støjvold med tilhørende grøft, som ikke blev undersøgt. Der blev fundet enkelte flintafslag og en ligger til en skubbekværn. Eneste nævneværdige anlæg var en 6x10 meter stor og 1,5 meter grube, hvor der i det forseglende kulturlag lå flint og keramik fra senneolitikum/ældre bronzealder og halvdelen af en mortersten. Gruben, som blev udgravet, indeholdt stratificerede gytjelag og tolkes umiddelbart som en brønd. Der er udtaget prøver til naturvidenskabelig analyse.

Litteraturhenvisninger  (0)