Lillevorde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120106-8

Fredningsnr.
12144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 10 m. 2 små firkantede huller i østsiden og 1 i toppen. Omgivelserne forstyrret af sandgrave. Fyrre i plantage.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Höj, af hvilken der imod Vest er taget Fyld; ikke udgravet; 5´ h. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 10 m. 2 små firkantede huller i østsiden og 1 i toppen. Omgivelserne forstyrret af sandgrave. Fyrre i plantage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 19,0 x 19,0 m. Temmelig kulegravet og vanskeligt erkendelig. Bevokset med høje nåletræer, uden underskov i plantage. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Forgravet, vegetationsløs høj i kratskovsbevoksning.