Hovergårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180405-132

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2018 Museal prøvegravning
Journal nr.: ARV 262
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Prøvegravning forud for byggeri. Der er blevet undersøgt et godt 200 m2 stort felt. Der er fremkommet en enkelt kogestensgrube og andre gruber med trækulsholdig fyld. Desuden enkelte stolpehuller og en grøft fra forhistorisk tid. Samlet vurderer Arkæologi Vestjylland imidlertid, at sporene ikke udgør væsentlige fortidsminder, der kræver yderligere undersøgelser. Området frigivet.

2018 Byggeri og anlæg
ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Indkommet byggesag, areal under 5.000 m2

Litteraturhenvisninger  (0)