Dønnevælde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010105-174

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kogegrube, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 549 e.Kr.)
To tætliggende kogestensgruber, formentlig samtidige.

Undersøgelsehistorie  (2)
2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MNS50307
Museum Nordsjælland
På overvågningen af muldafrømningen fandtes to kogestensgruber liggende med 2 meters mellemrum. I bakkesiden 50 m mod S udspringer en kilde.

2018 Byggeri og anlæg
Uspecificeret institution
Ørsted nedlægger højspændingsledning Hillerød-Græsted.

Litteraturhenvisninger  (0)