Drageshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120109-13

Fredningsnr.
121321

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1213-21, 22 Høj, "Drageshøj", anselig, 3-5 x 20 m, med en ca. 5 m vid, 0,75 m dyb gravning i top. Med egepur i krat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[ sb. 12-15] 4 toppede Höje bevoxede med Lyng og Smaakrat; ikke udgravede, men med flere Gravninger og Huller i Overfladen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Drageshøj", anselig, 3-5 x 20 m med en ca. 5 m vid, 0,75 m dyb gravning i top. Med egepur i krat.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, men helt kratovergroet høj i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)