Nøvling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120109-14

Fredningsnr.
121322

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1213-21, 22 Høj, 2-3 x 15 m. Ca. 4 m dybt, 0,5 m dybt skår mod øst. Lav sænkning i top. Lyngklædt i egekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[ sb. 12-15] 4 toppede Höje bevoxede med Lyng og Smaakrat; ikke udgravede, men med flere Gravninger og Huller i Overfladen.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3 x 15 m. Ca. 4 m bredt, 0,5 m dybt skår mod øst. Lav sænkning i top. Lyngklædt i egekrat.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fundet som beskrevet. Helt tilgroet i løvskov. Svært tilnærmeligt. Bør plejes. Fotodokumentation umulig pga vegetationen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, helt kratovergroet høj i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)