Sæderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120109-21

Fredningsnr.
121330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 12 m. Østfod nedtrampet af kreaturer. Her ses en- kelte større sten. Med græs og enkelte fyr i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[ sb. 20-21] To smaa, flade Hedehöje; fuldstændig bevaret.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 12 m. Østfod nedtrampet af kreaturer. Her er enkelte større sten. Med græs og enkelte fyr i ager.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj i blandet løv/nåletræsplantage. Helt gemt af vejen og tilgroet i unge egetræer. Elelrs som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)