Nøvling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120109-50

Fredningsnr.
131365

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, oprindelig ca. 1,5 x 13 m. NV-lige halvdel sløjfet af ejeren. I højens centrum på oprindelig jordoverflade ses en sten, ca. 1 x 1 m, kan være dæksten over et kammer. Matr.nr. 4f: SØ-del af høj i skel til matr.nr. 7d (NV-del) af Nøvling.
Undersøgelsehistorie  (4)
1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 50-53] 4 smaa lyngklædte Höje med uregelmæssig Overflade, men ikke udgravede.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opr. ca. 1,5 x 13 m; nordvestlige halvdel sløjfet af Ejeren. I højens centrum på opr. jordoverflade ses en sten ca. 1 x 1 m, kan være dæksten over et kammer.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 574/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det meste af nr. 50 bortgravet. Prøvegravning. Yderlig gravning formentlig ikke lønnende. Sydøstlige del af højen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt højrest i skel mellem skovbevoksning og ager. Helt tilgroet i højt græs og enkelte asketræer.

Litteraturhenvisninger  (0)