Romdrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120106-19

Fredningsnr.
12142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Oval høj, 1 x 8 x 11 m. Dybt hul i midten løber ud i NV og deformerer højen. Græs i plantage. Matr.nr. 12a: Høj i skel til matr.nr. 10 af Romdrup.
Undersøgelsehistorie

1887 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en udgravet Höj. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oval høj, 1 x 8 x 11 m. Dybt hul i midten løber ud i nordvest og deformerer højen. Græs i plantage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,7 x 13,8 x 8,5 m. Stort hul i toppen med udgang mod N, heri sten, sandsynligvis ødelagt stengrav. Tilgroet med græs og hindbærkrat i V-siden af lysning i plantage. Lysningen benyttes af og til som losseplads - bl.a. henligger bilvrag. Ejeren lover at fjerne bilvraget, samt at fylde hullet op. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Irregulær højrest i kratskovsbevoksning.